Uncategorized @ 05 December 2017, Comments Off on Firefox does not show radio buttons well in Ubuntu

I found a small workaround for this. It does not look beautiful but it does the job.

Open your profile folder in mozilla home. it is something like .mozilla/SOMETHING.default/firefox    in your home directory

create a directory named chrome

in chrome create userContent.css

In that file put the code below

input[type=radio]{ outline: 1px solid red }

UMAR MIYDIN?
Görünmez âşinâ bir çehre olsun rehgüzârında;
Ne gurbettir çöken İslâm’a İslâm’ın diyârında?
Umar mıydın ki: ma’betler, ibâdetler yetîm olsun?
Ezanlar arkasından ağlasın bir nesl-i me’yûsun?
Umar mıydın: cemâat bekleyip durdukça minberler,
Dikilmiş dört direk görsün, serilmiş bir yığın mermer?
Umar mıydın: tavanlar yerde yatsın rahneden bîtâp?
Eşiklerden yosun bitsin, örümcek bağlasın mihrâp?
Umar mıydın: o, taş taş devrilen, bünyân-ı mersûsun,
Şu vîran kubbelerden böyle son feryâdı dem tutsun?

İşit: on dört asırlık bir cihânın inhidâmından,
Kopan ra’din, ufuklar inliyor, hâlâ devâmından!
Civârın, manzarın, cevvin, muhîtin, her yerin mâtem;
Kulak ver: Çarpıyor bir mâtemin kalbinde bin âlem!
Ne hüsrandır ki: doldursun bugün tevhîdin enkâzı,
O, hâkinden nebîler fışkıran, iklîm-i feyyâzı!
Gezerken tavr-ı istîla alıp meydanda bin münker,
Şu milyonlarca îman “nehye kalkışsam” demez, ürker!
Ömürlerdir bir alçak zulme miskin inkıyâdından,
Silinmiş emr-i bil’ma’rûfun artık ismi yâdından.
Hayâ sıyrılmış, inmiş: Öyle yüzsüzlük ki her yerde..
Ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde!

Vefâ yok, ahde hürmet hiç, emânet lâfz-ı bî-medlûl;
Yalan râic, hıyânet mültezem her yerde, hak meçhûl.
Yürekler merhametsiz, duygular süflî, emeller hâr;
Nazarlardan taşan manâ ibâdullâhı istihkâr.
Beyinler ürperir, yâ Rab, ne korkunç inkılâb olmuş:
Ne din kalmış, ne îman, din harâp, îman türâb olmuş!
Mefâhir kaynasın gitsin de, vicdanlar kesilsin lâl..
Bu izmihlâl-i ahlâki yürürken, durmaz istiklâl!

Sen ey bîçâre dindaş, sanki, bizden hayr ümîd ettin;
Nihâyet, ye’se düştün, ağladın, ağlattın, inlettin.
Samîmî yaşlarından coştu rûhum, hercümerc oldu;
Fakat, mâtem halâs etmez cehennemler saran yurdu.
Cemâat intibâh ister, uyanmaz gizli yaşlarla!
Çalışmak!.. Başka yol yok, hem nasıl? Canlarla, başlarla.
Alınlar terlesin, derhal iner mev’ûd olan rahmet,
Nasıl hâsir kalır “tevfıki hakkettim” diyen millet?
İlâhî! Bir müeyyed, bir kerim el yok mu, tutsun da,
Çıkarsın Şark’ı zulmetten, götürsün fecr-i maksûda?
Mehmet Akif Ersoy
(1873 – 1936)
İstanbul, 24 Teşrinievvel 1334 (1918)

( Safahat, Yedinci kitap – Sahife: 455 )

Uncategorized @ 24 January 2017, “No Comments”

#!/bin/bash
# remove memory consuming programms, we do not need:
# gnome-software, Softwarecenter
apt-get -y purge gnome-software

# evolution groupware, Groupware Suite
apt-get -y purge evolution-data-server
# snapd, Snap Packages
apt-get -y purge snapd

# modemmanager, Manager for Modems
apt-get -y purge modemmanager

# ppp, Point to Point Protocol
apt-get -y purge ppp

# avahi-daemon, Zero Conf Network
apt-get -y purge avahi-daemon

Uncategorized @ 30 October 2016, “No Comments”

Bugün yolda gelirken AYNA’dan çayımın şekerini dinledim. Youtube’da 2002 yazıyordu. Aldığım nadir albümlerden biridir bu albüm. 2002’deki gibi kalsaydı keşke herşey. Elimizde kalanlara bakıyorum, ne kaldı ki geriye? Başta ben olmak şartıyla vefasızlık, acı, kargaşa. Çok güldük demek biraz da ağlayalım.

*100# : Servis menuleri

*123# : Kalan kontoru gosterir

*100# : Telefon numrasını gösterir

##002# : Ayarlara reset atar

Uncategorized @ 12 July 2013, Comments Off on US phone number

That site was really helpful. As I see many people on the net copied this writing.

http://www.labnol.org/internet/get-google-voice-phone-number/18425/

bir de önce ds-160 formu doldurulmalı sanırım

ABD Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu, ABD’ye seyahat etmek isteyenlerin başvurularında yeni düzenlemelere gitti. Artık vize bavurularında randevu ve kurye ücreti ödenmeyecek.

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada “19 Aralık 2012, Çarşamba gününden itibaren, başvuru sahipleri, ABD vizesi için başvuru randevularını üstlenici firma olan CSC aracılığı ile usvisa-info.com adresindeki websitemizden ya da (0850) 252-6355 numaralı telefonu arayarak yapabilirler. ABD’den arayan başvuru sahipleri (703) 439-2348 numaralı telefonu arayabilirler. Her iki telefona da yapılacak yerel aramalar ücretsizdir. Yeni sistemimizde randevu almak için ayrıca ücret ödemek gereği ortadan kalkacak ve randevu ücreti, vize başvuru ücretinin içinden tahsil edilecektir” denildi.

Telefonla randevu ve bilgi hizmetinin 19 Aralık 2012 tarihi itibarı ile başlayağı belirtilerek açıklamada “Başvuru sahipleri, çağrı ve bilgi merkezi aracılığıyla randevularını ilk 60 gün süresince Pazartesi-Cuma günleri 07:00-21:00 saatleri arasında, sonrasında ise 07:00-19:00 saatleri arasında alabilecekdirler. Aynı saatler ABD’den arayan başvuru sahipleri için de ilk 60 gün süresince Pazartesi-Cuma günleri 07:00-21:00 arasında, sonrasında ise 07:00-19:00 saatleri şeklinde geçerli olacaktır. Telefonla bilgi sistemi Türkçe, İngilizce ve Farsça olarak hizmet verecek, hem ABD Ankara Büyükelçiliği’nden hem de İstanbul Başkonsolosluğun’dan randevu alma imkanı sunacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Yine 19 Aralık’tan itibaren, vize başvuru ücretlerini nakit olarak ödemek isteyen başvuru sahipleri, ödemelerini Türkiye genelinde 959 noktada hizmet veren Akbank şubelerinde TL olarak yapabilecek, kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen başvuru sahipleri ise otomatik telefon sisteminden yararlanarak ABD Doları olarak ödeyebileceklerdir.

19 Aralık 2012 tarihinden itibaren, başvuru sahiplerinin pasaportları, başvuru sırasında seçmiş oldukları PTT şubesine gönderilecektir. Kurye ile gönderi için ayrıca ücret gerekmeyecek ve pasaport gönderi ücretleri başvuru ücretinin içinde tahsil edilecektir.

Uncategorized @ 22 December 2012, “No Comments”

Retrieved from http://confoundedtech.blogspot.com/2011/06/enable-location-address-filepath-bar-on.html

10.04 :

Open terminal and write gconf-editor

double-click apps

double-click nautilus

select preferences

check mark for “always_use_location_entry”

11.10

install dconf-tools by : sudo apt-get install dconf-tools

then open dconf

when opened

> org
> gnome
> nautilus
> preferences

and on the right hand side enable alaways_use_location_entry option

 

Uncategorized @ 02 December 2012, “No Comments”

There is no option like assigning a static IP address to your MAC address. In order to assign a static IP address to your device simply do it manually.

Example :

Router/Modem IP address : 192.168.0.1
Your IP address should be 192.168.0.ABC
Subnet mask : 255.255.255.0
Gateway : 192.168.0.1

You also have to fill the DNS part. Go to your modem configuration page and learn the DNS address from that page. Fill the blank and apply.

Uncategorized @ 25 November 2012, “No Comments”

Hi,

Last week in my qualification examination booth’s multiplier, data processing unit and ASM chart was asked as a basic computer organization question. Now I try to write the multiplier in VHDL as a state-by-state calculation for basic computer. Any comments are welcome.

My syntax highlighter is a little weird though any help is appreciated 🙂 You know these software stuff is for the coders, not for the hardware guys. Sorry for the inconvenience. Copy paste the code to your favorite text editor. Booth multiplier VHDL code for basic computer organization.

Please download from here.

--------------------------------------------------------------------
-- Company    : -
-- Engineer   : Enes Erdin
-- Creation Date : 25.11.2012
-- Copyright   : 2012 Enes Erdin
--
-- Description:
--  This is a booth multiplier written for basic computer organization
-- 
-- Warning : This code is as-is. The author of the code is not responsible
-- for any damage on your system
-- 
-- License:
--  This code can be freely distributed and modified as long as
--  this header is not removed.
-- 
-- contact : contact me via gmail.com
--------------------------------------------------------------------
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity booth_mul is
end entity booth_mul;

architecture sinav of booth_mul is

signal clk : std_logic := '0';
signal BR : unsigned(5 downto 0) := "000000";
signal QR : unsigned(6 downto 0) := "0000000";
signal SC : unsigned(5 downto 0) := "000000";
signal AC : unsigned(5 downto 0) := "000000";
signal RESULT : unsigned(11 downto 0) := (others => '0');
signal CS_INTEGER : integer := 0;

type state_type is (T0,T1,T2,T3,T4,T5,T7,T6);
  signal cs : state_type;

begin

clk <= not clk after 5 ns;

CS_INTEGER <=  0 when cs = T0 else
        10 when cs = T1 else
        20 when cs = T2 else
        30 when cs = T3 else
        40 when cs = T4 else
        50 when cs = T5 else
        60 when cs = T6 else
        70 when cs = T7 else
        9999;
        
process(clk)
  procedure ashr_AC_QR is
  begin
    QR <= AC(AC'low) & QR(QR'high downto QR'low+1);
    AC <= AC(AC'high) & AC(AC'high downto AC'low+1);
  end procedure;

begin
  if rising_edge(clk) then
    case cs is 
      when T0 =>
        cs <= T1;

        QR <= "1001010";-- -27 -- last bit represents Qn+1
        SC <= "000110"; -- 6 eder
        BR <= "011010"; -- 26

      when T1 =>
        --BR <= BR_orig;
        case QR(1 downto 0) is
          when "00" | "11" =>
            cs <= T7;
            
          when "01" => -- ADD
            cs <= T2;
            
          when "10" => -- subtract
            cs <= T3;
            
          when others =>
            NULL;
        end case;
      
      when T2 =>
        AC <= AC+BR;
        cs <= T7;
      
      when T3 =>
        BR <= not BR;
        cs <= T4;
      
      when T4 =>
        AC <= AC+BR+1; -- a full adder with Cin = 1;
        BR <= not BR; -- and convert to the original
        cs <= T7;
      
      when T7 =>
        ashr_AC_QR;
        SC <= SC-1;
        cs <= T5;
        
      when T5 =>
        if SC = "000000" then
          cs <= T6;
        else  
          --cs <= T1; -- lower the required clock cycle
          case QR(1 downto 0) is
            when "00" | "11" =>
              cs <= T7;
            
            when "01" => --ADD
              cs <= T2;
            
            when "10" => -- subtract
              cs <= T3;
            
            when others =>
              NULL;
          end case;
        end if;
      
      when T6 =>
        result <= AC & QR(QR'high downto QR'low+1);
        cs <= T6;
        
      when others =>
        NULL;
      
    end case;
  end if;
end process;

end;

GHDL compilation and simulation code :

ghdl -a booth_mul.vhd
ghdl -e booth_mul
ghdl -r booth_mul --stop-time=500ns --vcd=booth_mul.vcd
gtkwave booth_mul.vcd